Kolonie i półkolonie przepisem na udane wakacje?

Wakacje są czasem długo oczekiwanego wypoczynku i tak zwanej laby, kiedy przy zazwyczaj pięknej pogodzie dzieci mogą zapomnieć o szkolnych obowiązkach na dwa miesiące i oddać się przyjemnościom. Jednak czy taki całkowity brak zajęć wpłynie pozytywnie na dziecko?
I czy rodzice w czasie wakacji są w stanie zapewnić w pełni swoją obecność i zajęcia dla dzieci, tak by nie popadły one w stan znudzenia i nie zamknęły się w świecie tabletów i telefonów?

Kolonie i półkolonie przepisem na udane wakacje

A gdyby tak wysłać dziecko na kolonię lub półkolonię? Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami aktywności jest różnica miejsca i czasu.

Kolonie mają miejsce na wyjeździe i trwają określoną ilość czasu np. jeden tydzień, dwa tygodnie, podczas gdy półkolonie odbywają się w miejscu zamieszkania i mogą trwać przez okres wakacji w określonych dniach i godzinach – jest to zazwyczaj kilka godzin w ciągu dni powszednich, które częściowo albo całościowo pokrywają się z dniem pracy rodzica. Przy wyborze kolonii warto zorientować się co do minimalnego i maksymalnego wieku grupy dzieci, które mogą uczestniczyć w aktywnościach. Tworzone są różne grupy dla dzieci i młodzieży, scalające osoby w podobnym wieku, co ma również sprzyjać łatwiejszej integracji i efektywnemu zarządzaniu daną grupą.

Kolonie i półkolonie mogą być tematyczne np. sportowe, językowe lub łączyć różnego rodzaju zajęcia np. artystyczne i ruchowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że bez względu na rodzaj zajęć, kolonie i półkolonie mają na celu aktywne zorganizowanie czasu dzieci i młodzieży, które wykonując różne aktywności w grupie mogą w atmosferze integracji z rówieśnikami rozwijać swoje pasje i umiejętności, jednocześnie dobrze się bawiąc. Dla rodziców takie rozwiązanie także niesie niewątpliwe korzyści – mogą być spokojniejsi o czas swoich pociech, kiedy sami są w pracy.

Lokalizacja na wakacje

Jeśli zapada decyzja o wysłaniu dziecka na kolonie to do rozważenia dochodzi kwestia z jaką kolonią pojechać i gdzie. W przypadku półkolonii sprawa jest bardziej oczywista, przynajmniej jeśli chodzi o miejsce, gdyż są to okolice miejsca zamieszkania.

Wakacje kojarzą się ze słońcem, plażą, jeziorem, pływaniem i wędrówkami. To właśnie w naturze umysł odpoczywa najlepiej a aktywności np. sportowe są łatwiejsze do zrealizowania ze względu na przestrzeń i interesujący krajobraz do realizacji zajęć typu las czy polana.
Jednym z miejsc, w którym organizowane są kolonie i półkolonie, zapewniającym bogactwo natury, jest miasto Olsztyn wraz z okolicami Warmii i Mazur. Obecność lasów i jezior z pewnością uatrakcyjnia okolicę.

Wśród organizatorów obozów, kolonii i półkolonii można wyróżnić Akademię Olsztyn.
Tutaj dzieci młodsze i starsze mogą odnaleźć różnorodność oferowanych zajęć i wyjazdów o ciekawej tematyce. Nietypowymi propozycjami są między innymi survival w lesie, nauka programowania w oparciu o gry i zabawę m.in. popularną grę Minecraft, doświadczenia naukowe oraz doświadczenia z robotami Lego. Akademia idzie z duchem czasu mając na uwadze potrzeby, zainteresowania i rozwój uczestników.

Podczas kolonii i półkolonii dzieci znajdują się pod opieką doświadczonych i kompetentnych opiekunów, będących jednocześnie animatorami organizowanego czasu. Grupy dobierane są na podstawie wieku dzieci i oscylują pomiędzy wiekiem 6-9 lat oraz 7-10 lat.

Czas spędzony na interesujących i rozwijających aktywnościach nigdy nie jest stracony a nabyte doświadczenia oraz zawarte znajomości pozostają z dziećmi na długie lata, a może i nawet całe życie.